Правовая информация

Перепечатка текстовых и визуальных материалов CityDog.io возможна только с письменного разрешения редакции. Обращайтесь: editor@citydog.io.

Активная прямая гиперссылка на страницу СityDog.io, содержащую оригинал публикации, при перепечатке текстовых материалов обязательна. Эта ссылка должна быть размещена в начале перепечатанного материала – в первом абзаце необходимо указать: «Пишет интернет-журнал CityDog.io». Гиперссылка на страницу-источник размещается на слове «CityDog».

При перепечатке фото, иллюстраций, видео и других визуальных материалов необходимо указать: «Источник: интернет-журнал CityDog.io». На слове «CityDog.io» размещается прямая гиперссылка на страницу-источник.

Эти же правила распространяются на перепечатки в соцсетях и мессенджерах.

Любые изменения текстов, заголовков, фотографий CityDog.io при перепечатке запрещены.

Политика конфиденциальности CityDog.io.

 

 

Прававая інфармацыя

Перадрук тэкставых і візуальных матэрыялаў CityDog.io магчымы толькі з пісьмовага дазволу рэдакцыі. Звяртайцеся: editor@citydog.io.

Актыўная прамая гіперспасылка на старонку СityDog.io, якая змяшчае арыгінал публікацыі, пры перадруку тэкставых матэрыялаў абавязковая. Гэта спасылка павінна быць размешчана ў пачатку перадрукаванага матэрыялу – у першым абзацы неабходна напісаць: «Піша інтэрнэт-часопіс CityDog.io». Гіперспасылка на старонку-крыніцу размяшчаецца на слове «CityDog.io».

Пры перадруку фота, ілюстрацый, відэа і іншых візуальных матэрыялаў неабходна пазначыць: «Крыніца: інтэрнэт-часопіс CityDog.io». На слове «CityDog.io» размяшчаецца прамая гіперспасылка на старонку-крыніцу.

Гэтыя ж правілы распаўсюджваюцца на перадрук у сацсетках і месенджарах.

Любыя змяненні тэкстаў, загалоўкаў, фатаграфій CityDog.io пры перадруку забаронены.

Палітыка канфідэнцыяльнасці CityDog.io.